Logo MDPT
 

Aktuality

12.03.2021
Postup pri žiadostiach o vydanie dielenských kariet z dôvodu COVID-19
Postup pri žiadostiach o vydanie dielenských kariet z dôvodu COVID-19

20.11.2020
Úprava ceny čipových kariet
Úprava ceny čipových kariet

21.04.2020
Obnova služieb zberných miest na príjem žiadostí o vydanie tachografových kariet
Obnova služieb zberných miest na príjem žiadostí o vydanie tachografových kariet

19.03.2020
Uzatvorenie zberných miest - aktualizácia
Uzatvorenie zberných miest z dôvodu opatrenia hlavného hygienika SR

06.06.2019
Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie
Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie

01.03.2016
Postup na vydanie karty vodiča, v prípade úhrady správneho poplatku zo strany zamestnávateľa
Postup na vydanie karty vodiča, v prípade úhrady správneho poplatku zo strany zamestnávateľa

01.09.2014
Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu
Zmena osobných údajov – nové číslo vodičského preukazu

04.04.2014
Zmena poplatku za vydanie tachografovej karty
Zmena poplatku za vydanie tachografovej karty

16.06.2010
Nové zberné miesto v Košiciach
Nové zberné miesto v Košiciach - PneuNova s.r.o.

24.03.2010
Nové zberné miesto v Trenčíne
Zberné miesto Miroslav Prekop -- AUTODIELŇA

24.03.2010
Žiadosť o vydanie karty pri zmene osobných údajov - úpravy
Žiadosť o vydanie karty pri zmene osobných údajov

08.01.2010
Doplnenie informácií v časti Legislatíva
Aktualizácia informácií ohľadom legislatívy

05.11.2009
Zmena adresy zberného miesta Česmad - Košice
Na stránke sme zmenili adresu zberného miesta ČESMAD Slovakia, reg. kancelária - Rastislavova 106.

04.02.2008
Úprava ceny čipových kariet
Úprava ceny čipových kariet

05.10.2007
Produkty pre sťahovanie a vyhodnocovanie údajov
Na naše stránky sme zaradili odkazy na produkty, týkajúce sa sťahovania a vyhodnocovania údajov.

01.10.2007
Zmena otváracích hodín na zbernom mieste vo Vrábľoch
Zmena otváracích hodín

 

 
Copyright 2010 by Tempest a.s.