Logo MDPT
 

<< späť

Úprava ceny čipových kariet

02.04.2008 - Úprava ceny čipových kariet
Vážení žiadatelia,
 
 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1.2.2008 sa upravuje cena všetkých druhov čipových kariet, na cenu 2.132,- s DPH (pôvodná cena 1.938,- SK s DPH).
Rozhodujúcim faktorom pre korektné prijatie žiadostí zbernými miestami, bude dátum úhrady. Žiadatelia s dokladom o úhrade s dátumom úhrady do 31.1.2008 (vrátane), sú oprávnení podať žiadosť s pôvodnou cenou. Od 1.2.2008 bude nevyhnutné doložiť doklad o úhrade vo výške upravenej ceny.
Žiadatelia, ktorí vykonajú úhradu po 1.2.2008 vo výške pôvodnej ceny (1.938,- SK s DPH) dostanú na zberných miestach k dispozícii poštovú poukážku na rozdiel uvedených cien s nepredtlačeným variabilným symbolom. Variabilný symbol na úhrady doplatku sa bude používať variabilný symbol pôvodnej platby.

 
Copyright 2010 by Tempest a.s.