Logo MDPT
 

<< späť

Doplnenie informácií v časti Legislatíva

01.08.2010 - Aktualizácia informácií ohľadom legislatívy

Dňa 16.12.2009 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované rozhodnutie Komisie č. 2009/959/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v oblasti súvisiacich s činnosťami dopravy. Podrobnosti spolu s novým formulárom je možné nájsť v časti LEGISLATÍVA

MDPT

 
Copyright 2010 by Tempest a.s.