Logo MDPT
 

<< späť

Žiadosť o vydanie karty pri zmene osobných údajov - úpravy

24.03.2010 - Žiadosť o vydanie karty pri zmene osobných údajov

Pri vybavovaní žiadosti na zmenu osobných údajov žiadateľ musí starú kartu vrátiť na zbernom mieste, na ktorom žiadosť podáva.

Ak kartu nevráti, nebude mať nárok na vydanie novej. Zároveň sa platnosť novej karty mení na 5 rokov od jej vydania.

Doteraz starú kartu, pri zmene osobnýh údajov, nebolo potrebné vratiť a platnosť novej trvala do dátumu platnosti starej karty.


 
Copyright 2010 by Tempest a.s.