Logo MDPT
 

<< späť

Zmena poplatku za vydanie tachografovej karty

04.04.2014 - Zmena poplatku za vydanie tachografovej karty

Vážení žiadatelia o vydanie tachografových kariet,

Odo dňa 04.04.2014 sa mení výška poplatku za vydanie tachografových kariet na sumu 63 EUR s DPH. Pri podaní žiadosti o vydanie tachografovej karty predkladajte potvrdenie o úhrade poplatku v novej výške (63 EUR s DPH). V prípade, že ste poplatok uhradili skôr, v pôvodnej výške, rozdiel poplatkov Vám bude vrátený formou poštovej poukážky v lehote 30 dní.


 
Copyright 2010 by Tempest a.s.