Logo MDPT
 

<< späť

Postup na vydanie karty vodiča, v prípade úhrady správneho poplatku zo strany zamestnávateľa

03.01.2016 - Postup na vydanie karty vodiča, v prípade úhrady správneho poplatku zo strany zamestnávateľa

Postup na vydanie karty vodiča, v prípade úhrady správneho poplatku zo strany zamestnávateľa

Spoločnosťou Tempest, a.s. upozorňuje na postup vystavovania faktúr (na inú osobu ako je uvedená v žiadosti o vydanie) za služby súvisiace s vydaním kariet (vodiča) do digitálneho tachografu vo výške 63 € ak je dohodnuté, že poplatok za vydanie tohto dokladu (karty vodiča do digitálneho tachografu) bude hradený zo strany zamestnávateľa. V prípade, že má byť faktúra vystavená za vydanie na inú osobu ako je uvedená v žiadosti o vydanie, je potrebné ešte pred samotným podaním predmetnej žiadosti a uhradení poplatku za vydanie vo výške 63 € postupovať podľa pokynov, ktoré možné získať priamo na ľubovoľnom zbernom mieste alebo na telefónnom čísle 02/50267777.

Dodatočne nie je možné robiť žiadne zmeny už vystavených faktúr.


 
Copyright 2010 by Tempest a.s.