Logo MDPT
 

<< späť

Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie

06.06.2019 - Usmernenie pre autorizované osoby (dielne - kalibračné laboratória) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave (tachografy I. a II. generácie

Text usmernenia vo formáte .pdf sa nachádza na tejto adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy


 
Copyright 2010 by Tempest a.s.