Logo MDPT
 

<< späť

Uzatvorenie odberných miest

19.03.2020 - Uzatvorenie odberných miest z dôvodu opatrenia hlavného hygienika SR

Vláda Slovenskej republiky schválila na mimoriadnom zasadnutí dňa 15.3.2020 uznesenie, na základe ktorého hlavný hygienik SR vydal opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, a to od 16. marca 2020 od 6.00 h. Z tohto dôvodu sú všetky zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografových kariet zatvorené.

Pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky polícia až do odvolania nebude ukladať sankcie a uplatňovať príslušné oprávnenia policajta vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke vzťahujúce sa na vodičov motorových vozidiel, ktorým dňom 15. 03. 2020 skončila platnosť protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča, ktorá je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.


 
Copyright 2010 by Tempest a.s.