Logo MDPT
 

<< späť

Obnova služieb zberných miest na príjem žiadostí o vydanie tachografových kariet

21.04.2020 - Obnova služieb zberných miest na príjem žiadostí o vydanie tachografových kariet

Zberné miesta môžu od 20. apríla 2020 prijímať žiadosti o vydanie tachografových kariet za dodržania primeraných epidemiologických opatrení:

a) jedna osoba/25 m2 plochy miestnosti, ktorá bude podávať a prijímať žiadosť o vydanie tachografovej karty,

b) pri prijímaní žiadosti sú všetci povinní (žiadateľ, obsluha zberného miesta) používať ochranné prostriedky (rúška, ochranné rukavice),

c) pred vstupom do miestnosti, kde dochádza k odovzdávaniu/prijímaniu žiadosti musia byť umiestnené dezinfekčné prostriedky, ktoré je osoba podávajúca žiadosť povinná použiť ešte pred týmto úkonom (pred podaním žiadosti o vydanie tachografovej karty).


 
Copyright 2010 by Tempest a.s.