Logo MDPT
 

<< späť

Postup pri žiadostiach o vydanie dielenských kariet z dôvodu COVID-19

03.12.2021 - Postup pri žiadostiach o vydanie dielenských kariet z dôvodu COVID-19

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo dňa 11.3.2021 usmernenie pre zberné miesta ako postupovať pri podávaní žiadosti o dielenskú kartu v prípadoch ak platnosť certifikátu o spôsobilosti montéra na výkon overovania určených meradiel skončila po 27.10.2020 a ako postupovať u žiadateľov, ktorí nemajú platnú akreditáciu podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii.

Text usmernenia vo formáte .pdf (115kB)


 
Copyright 2010 by Tempest a.s.