Logo MDPT
 

Vzory žiadostí

Vzory žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:

Žiadosť o vydanie tachografovej karty vodiča

Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty

Žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty - príloha

Žiadosť o vydanie tachografovej dielenskej karty

 

Vzory poučení na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:

Poučenie - karta vodiča (.pdf)

Poučenie - podniková karta (.pdf)

Poučenie - dielenská karta (.pdf)

 
Copyright 2010 by Tempest a.s.