Logo MDPT
 

Indikačné a obslužné prvky

Indikačné a obslužné prvky

  1. Displej
  2. Tlačidlá vodiča 1
  3. Vstup na karty 1
  4. Rozhranie pre sťahovanie/ rozhranie pre kalibráciu
  5. Tlačidlá vodiča 2
  6. Vstup na karty 2
  7. Tlačidlo pre otvorenie zásuvky tlačiarne
  8. Trhacia hrana
  9. Tlačidlá menu

 

Krátky popis
Displej (1.)
V závislosti na prevádzkovom režime vozidla sa objavujú rôzne zobrazenia alebo sa môžu zobrazovať dáta.
Tlačidlá vodiča 1 (2.)
Tlačidlo aktivít vodiča 1
Vysúvacie tlačidlo vstupu na karty 1
Vstup na karty 1 (3.)
Vodič 1, ktorý bude vozidlo práve riadiť, vloží svoju kartuvodiča do vstupu na karty 1.
 
Copyright 2010 by Tempest a.s.